tarafından soruldu
İstanbul'da Süleymaniye medreseleri içinde en yüksek din bilimi veren kurum. Kanunî döneminde açılan İstanbul Dârü’l-hadis'i, 20. yy’a dek işlevini aralıksız sürdürdü. Buranın müderrisi, ülkedeki tüm müderrislerin kıdemlisi sayılırdı.

Cevabınız

Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
...