tarafından soruldu
Sene 1967, yer bir öğrenci yurdu. Kursta Cuma günleri yemekte balık çıkıyor. Kimi hafta hamsi, kimi hafta da palamut geliyor sofralara. Yine bir Cuma günü öğrenciler iştahla yemeği bekliyor. Ama umdukları olmuyor. Yemekte hamsi yok. Ya o günlerde balık bulunamamış ya da gerekli para temin edilememişti. Öğrenciler balık yiyememenin hüznü ile derse girdiklerinde hamsinin muhabbeti hâlâ devam ediyordu. O yıl kursa yeni katılan hocaları onlara bir sürpriz yaptı.

“Çocuklar bugün hamsi yiyemediniz. Ben size bir ömür boyu her istediğinizde yapabileceğiniz bir hamsi tarifi yapayım” dedi. Hocaları tahtaya kocaman bir H-A-M-S-İ yazıp başladı anlatmaya.

Hamsinin H’si ‘HEDEF’tir. Bir insanda, bir toplumda, bir nesilde hedef yoksa başarı da yoktur. Hangi dalda olursa olsun, hangi milletten olursa olsun başarmış insan görürseniz, o başarının sonundaki sır mutlaka ilk önce hedefte kaynaklıdır. Tabi ki hedef tek başına bir şey ifade etmez.

Bunun için hamsinin ikinci harfi olan A’ya ihtiyacımız var. Hamsinin A sı ‘AZİM’i oluşturuyor. Hedefe varabilmek için azim ve gayretli olmak gerekir. Azim ve gayret olmadan hedefe varacaklarını düşünenlerin ömürleri kuru bir hayalin peşinden koşmakla geçer.

“Çalışmaya oturduğun zaman bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini o işe ver. Ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol”.

‘Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan’

Hamsinin M’si ‘MÜCADELE’dir. Ortadan engelleri kaldırır. Yani azmetmek yetmez. Bir de donanımlı olmak ve mücadele etmek gerekir.

Dördüncü vazgeçilmez maddemiz S’dir. S’nin dilimizdeki ve tarifimizdeki yeri; ‘SEBAT’tır. Sebat yani sabır… Bütün bunlar bir bir gerçekleşse bile bütün ruhi ve kalbi dinamitleriyle geleceğe kilitlenmiş ideal insanda sebat yoksa en zayıf anda emek ve gayretlerin boşa çıkabileceği acemi, hırs ve kin dolu yanlış hamlelere, o güne kadar yapılanları kumdan bir kale gibi negatif dalgalarla karşı karşıya maalesef getirir.

İ harfi bu tarif içerisinde ‘İSTİKRAR’ı temsil ediyor. Ama merak etmeyin bütün bunlar varsa ortada istikrar var demektir. Bütün bunlardan sonra istikrar, işin ipinin Allah’ın kudret elinde olduğunun da deklaresidir.

‘Alıntıdır. Yazarı bilinmiyor.’

Bu tarif; hayat için, hayatta yaşayan ve beklentisi olan, nefes alıp veren bütün insanlar için geçerli olan bir formüldür.

H-Hedef

A-Azim

M-Mücadele

S-Sebat

İ-İstikrar

Hamsinin ilk harfi yani hedefi olmayan bir insanın başarıyı yakalaması mümkün değildir. Sene başında Eylül ayından itibaren hatta çok öncesinden eğer sene sonunda gireceği sınavla ilgili bir hedefi yoksa bir gencin, sene sonunda başarıyı yakalaması mümkün mü? Eğer bir insanın gelecekle ilgili hedefleri yoksa iş hayatıyla, sosyal hayatıyla, aile hayatıyla ilgili, manevi dünyasıyla ilgili, kişisel ve zihinsel gelişimiyle ilgili hayalleri, hedefleri yoksa bu insanın başarılı olma şansı var mı?

Attığı adımların doğru olup olmadığını nasıl algılayacak? Her gün insanlar adım atıyorlar. Eğer bir hedefiniz yoksa 2 adım sağa, 3 adım sola, 5 adım ileri, 4 adım geri bir dairenin içerisinde dönüp dolaşmaya devam edersiniz. Hedefiniz yoksa gün içerisinde belki 1000 adım atarsınız ama attığınız 1000 adım bir dairenin dışına sizi çıkarmaz. Ama hedefi olan bir genç, bir insan; siz 1000 adım atıp dairenin dışına çıkamazken, belki onun imkânsızlıkları, sıkıntıları, dertleri vardır; 100 adım atabiliyordur. Ama önünde çok net bir hedefi olduğu için 100 adım atar ve sizden kilometrelerce ileride olur. Siz dairenin içinde dönüp dolaşmaya devam ederken, o hedeflerine yaklaşmaktadır.

İşte bu yüzden bir hedefiniz olmalıdır. Annenin de, babanın da, iş adamının da, öğrencinin de bir hedefi olmalı. Yaşayan ve nefes alan her insanın hem dünyalık, hem ahiretlik hedefleri olmalıdır.

Hedeflere ulaşabilmek için azim lazım. Aşk, heyecan, coşku lazım. Azim ve gayret yoksa hedefe nasıl varacaksınız? Hedefe varabilmeniz için içinizde o coşkuyu, heyecanı ve azmi hissetmeniz

gerekiyor.

Hedefiniz belirgin ve azme de sahipseniz başarıya ulaşmada üçüncü maddeye de ihtiyacınız var; Mücadele… Bu yolculukta karşınızda engeller olacak. Hedefinize varmak isterken, hedefinize doğru yürürken azimle, şevkle ve aşkla yürürken karşınıza engeller çıkacaktır. İşte o engelleri ortadan kaldırabilmek için mücadeleye, cesarete ihtiyacınız var.

Eğer o engelleri ortadan kaldıracak bir mücadele ruhuna sahip değilseniz, o engellerle mücadele etmeyi göze alamıyorsanız, küçük bir engelle karşılaştığınızda pes edecekseniz, küçük bir başarısızlıkta yıkılıp kalacaksanız, denizde giderken küçük bir dalga sizin rotanızı değiştirmenize sebep olacaksa o zaman bu da bir anlam ifade etmiyor.

Onun için hedefiniz var, azimlisiniz ve mücadele ruhunuz da var. Mücadele edeceksiniz. Hedeflerinize ulaşıncaya kadar mücadele etme ruhunu asla kaybetmeyeceksiniz. Başarıyı yakalayan gençler de engellerle karşılaşmış, mücadele etmiş ve bu engellere aldırış etmemişlerdir.

Bir işe başladığın, bir dersi öğrenmeye koyulduğun zaman telaş edip sabırsızlanma. Yol al fakat acele etme. Sindirerek çalış ve

öğren. ‘Prof. Dr. Mahmud Esat Coşan’

Bir diğer maddemiz sebat… Yani sabır… Hedefinize giderken, hedeflerinizi tek tek gerçekleştirirken sebat etmeniz, sabırlı olmanız lazım. Her şeyin bittiğini zannettiğiniz, yolun sonunun olduğunu, bundan sonra hayatın her daim karanlık olduğunu düşündüğünüz anlar geldiğinde vazgeçmemenin, mücadelenizi sürdürmenin, hedefinize ulaşmanın önemli basamaklarından bir tanesi sabretmek ve sonuna kadar devam edebilmektir. Sebat edin, sabredin, mücadelenizi sürdürmeye devam edin. Vazgeçmeyin, pes etmeyin.

Tabi bunları yaparken istikrarı da unutmayın. Bir gün büyük bir aşk ve şevkle hedeflerine ulaşmak için sarılıyor, bir hafta yatıyor. Bir gün inanılmaz manevi bir hayat yaşıyor, beş vakit namazını camide cemaatle kılıyor, ertesi gün namazı bırakıyor.

Başarının önemli anahtarlarından bir tanesi de istikrarlı olmaktır. Az ama devamlı olan. İstikrarlı olun, vazgeçmeyin. Hayallerinize ulaşana kadar azimle, aşkla, şevkle mücadelelere sabırlı ve istikrarlı bir şekilde yürümeye devam edin. Göreceksiniz, bu başarıyı siz yakalayacaksınız.

Umutsuzluğa, heyecansızlığa, idealsizliğe kapılmayın. Esip gürlemeniz gereken, Karadeniz’in suları gibi coşmanız gereken şu gençlik döneminde büyük işleri başarmak için çaba ve gayret sarf etmeniz gerekirken rehavete, tembelliğe kapılmayın. Asla vazgeçmeyin…

Neyi Başarırsanız Başarın,

Size Yardım Eden Biri Mutlaka Vardır.

‘ATHEA GİBSON’

Hayatımızda olumsuzluklar, yanlışlıklar var. Ama onlarla birlikte olumlular da var. Çirkinlikler olacak ki güzelliklerin kıymeti anlaşılsın. Olumsuzluklar olacak ki olumlunun kıymeti bilinsin. Ama bu olumsuzluklar karşısında umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. İmkânsızlıklar içerisinde, büyük sıkıntılar içerisinde öylesine güzel başarı hikâyeleri var ki; bazen imkânlar içerisindeki başarıyla, imkânsızlıklar içerisinde, ondan daha düşük görünen bir başarı arasında da bir fark vardır.

Onun için umutsuzluğa düşmüyoruz. Gençlerimizin içerisindeki o güzellikleri görüyoruz. Bu ülke hâlâ ayakta duruyorsa, bu ülkeyi hâlâ zirveye taşıyacak insanların varlığını bilmek bizi mutlu ediyor. Bu gençleri ideallerinden, hedeflerinden, ana köklerinden koparmaya çalışan onca oyuna, onca tuzağa rağmen, nefsin istek ve arzuları o kadar kabarmışken, bütün her şey nefse oynarken elinin tersiyle bunu iten gençlerimizin varlığını bilmek; hem üniversitede, hem lise çağlarında var olduğunu bilmek bize büyük bir mutluluk veriyor.

Önce büyük insan olmayı hedeflemeliyiz. Büyük adam olmayı istemeliyiz. Büyük düşünmeli, büyük hayaller kurmalı ve büyük hedefler seçmeliyiz. İdealimizin küçük olmaması lazım. Büyük insan olma hedefi ve ideali peşinde koşmamız lazım. Büyük düşünmemiz, büyük hayaller kurmamız, büyük hedefler seçmemiz lazım. Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla, faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et.

‘Prof. Dr. Mahmud Esat Coşan’

Sizin bir hedefiniz yoksa okuldaki öğretmenleriniz, gittiğiniz dershanelerdeki öğretmenleriniz, evde anne ve babanız, çevrenizdeki insanlar size yardımcı olmazlar. Ama sizin büyük bir idealiniz varsa, akrabalarınız, komşularınız dâhil bindiğiniz servisin şoförü bile size ayrıcalıklı davranır. Emin olun herkes size yardımcı olur. Herkes sizin başarınızı elde etme noktasında, başarınıza başarı katma noktasında, üzerine düşenin fazlasıyla yapılması noktasında gayret sarf eder.

Büyük insan olmanın, büyük insan olma gayreti ve çabası içerisinde olmanın, büyük düşünmenin, büyük hedef belirlemenin en büyük avantajı; etrafınızdaki bütün etkenlerden olumlu, pozitif anlamda etkilenmeye başlıyorsunuz. Herkes size yardım etmeye başlıyor.

Sıradan bir insan olma hayaliniz varsa kim, size neden zaman harcasın ki. İnsanlar neden tecrübelerini, bilgilerini size aktarsınlar ki. Onun için büyük ideallerimiz olması lazım. Şimdi, hemen, bugün kendinize karar verin.

Allah’a ve kendimize güvenmenin yanı sıra başarıyı elde etme noktasında ödeyeceğimiz bedelleri de sırtımıza yüklememiz lazım. Başarı bedel ister. Başarılı olmak istiyorsanız; bedel ödemeye ve ter dökmeye hazır olacaksınız. Her şeyin bir bedeli var. Cennetin de, cehennemin de bir bedeli var. Allah’a sevgili kul olmanın da bir bedeli var. Herkes istiyor Allah’a layık kul olmayı. İyi insan olmanın da, başarılı bir öğrenci olmanın da, iyi bir anne baba olmanın da bedeli var. Bu bedelleri öderseniz başarılı olabiliyorsunuz. Bedel ödemeden, sıkıntı çekmeden başarıyı kazanmak mümkün değildir.

Cevabınız

Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
...