Kategori: Gündem

Kilitlenme Hareketleri, İyileşme Hareketleri

Ruhun Hareketlerinin farklı düzlemleri vardır: Bazı hareketler kilitlenmeyi ifade eder, bazıları da iyileşme hareketleridir. Kilitlenme hareketleri acıya neden olur, iyileşme hareketleri ise çözüme götürür. Terapistin bu yöntemle çalışabilmesi için bu iki hareketi birbirinden ayırt etmesi gerekir. Örneğin, çocukla ebeveynin kucaklaşmaları kilitlenmenin de ifadesi olabilir çözümün de. Çözüm hareketi çocuğun ebeveyne gitmesiyle olur ve ebeveyn çocuk […]

Daha büyük bir bilgelik

Ruhun Hareketi yaklaşımı, yaşamın mantık veya zihin yoluyla kavrayabileceğimizden daha büyük bir bilgeliğe sahip olduğunu ve iyileştirenin ne terapist ne danışan ne de temsilciler değil, bu bilgelik olduğunu kabul eder. Bedeniniz yaralandığında olduğu gibidir: Yarayı temizleyip merhem ve yara bandı kullanarak iyileşmeye yardımcı olsak da bedendeki yarayı iyileştiren esas gücün yanında yaptığımızın sözü bile edilmez. […]

Geçmiş ve Şimdi

Bazen terapist, geçmişi ne zaman kurcalayıp şimdiki zamana ne zaman odaklanacağını kestirmekte zorlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, danışanın geçmiş olayları ebeveynini suçlamayı sürdürerek onları onurlandırmamak için bir bahane olarak kullanıp kullanmadığıdır —şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye şikayet ederek onlara yukarıdan bakmayı kendine hak olarak görebilir. Geçmiş olayları hatırlamak danışanın bir kilitlenmeyi anlamasına yardımcı olacaksa […]

Farklı Duygular

Bir başka önemli nokta da farklı duygu çeşitlerini ayırt edebilmektir. Bazı duyguların dibi yoktur ve tamamlanamayarak insanı tüketirler. Hellinger bunlara “ikincil” duygular der. “Birincil” duygular ise genelde kısa, güç verici ve belli bir duruma uygun tepkilerdir. İkincil duygular kişinin acı veren bir gerçekle yüzleşmesini engeller ve daha derin bir duyguyu örter; örneğin, danışan acıyla yüzleşmektense […]

Enerjinin Yükselmesine İzin Vermek

Daha önce de belirttiğim gibi, aile sistemleri birbirlerine benzer görünseler de her sistem benzersizdir. Ailelerinde benzer kaderler yaşamış iki kişi olabilir ama birinin diziminde her şey kolaylıkla yerine otururken diğerinde hiçbir şey çözümlenmeyebilir. Bunun pek çok nedeni vardır; örneğin, aile hakkındaki önemli gerçekler gün ışığına çıkmamış ya da danışan asıl sorunu görmezden geliyor olabilir. Terapistin […]

Meditasyon Sanatı

Bu bölümde meditasyonun ne olduğunu, terapi sürecine ve Aile Dizimine olası katkılarını ayrıntılı olarak ele alıyorum. Meditasyon sözcüğünün iki geleneksel kullanımı vardır: Kişinin kendi zihninin derinliklerini gözlemlemesine ve içsel gerçeğini keşfetmesine yarayan meditasyon yöntemlerinin hepsini kapsar. Meditasyon sözcüğü bu anlamıyla zihnin nasıl işlediğini gözlemlemek ve zihnin ötesinde yer alan bilinç hallerine ulaşmak için kullanılan belli […]

Sinemada Film İzlemek

Gözleriniz kapatın, bedeninizi ve bedeninizde gerginlik olup olmadığını duyumsayın. bacaklarınızı, ellerinizi, boynunuzu, omuzlarınızı, vs. Hiçbir şeyi değiştirmeden sadece izlemekle yetinin. Bedeninizin hangi bölümünde kendinizi rahat, genişlemiş, hafif veya sevinç dolu hissettiğinizi duyumsayın. Nefes alış verişinizi ve nefesinizin ritmini izleyin. Yapmak istediğiniz ve içinizden gelen tüm hareketlerle duyguların farkına varın. Bu hisleri engellemeden izlemekle yetinin. Aynı […]

Bir Gerçeklik Modeli

Aile Diziminde, bireyin onu oluşturan kolektifin, yani ailenin bir parçası olduğunu ve bu durumun davranışlarını yönlendirdiğini öğreniriz. Böylece sadece bireyin geçmişine değil, daha büyük bir sisteme ve bu sistemin danışan üzerindeki etkilerine de bakarız. Ancak bireyi salt aile geçmişinin bir ürünü olarak ele almak da doğru değildir. Evet, bir anl amda kişi hem anası hem […]

İnanç Sistemlerinin Ötesine Geçmek

İnsan zihni ve ruhu üzerine çalışan her model, ister Aile Dizimi, ister Reich’çı beden tipleri, Enneagram’ın kişilik tipleri ya da Jung’un içsel kadın erkek arketipleri olsun, kişinin farkındalığını artırmaya yarar. Ancak bu modeller kolaylıkla salt bilgiye dönüşüp sınamadan doğruluğuna inandığımız, başkasından edinilmiş şeyler olarak da kalabilirler. Bu tehlikeyi gözden uzaklaştırmadan, karşımıza çıkan yöntemleri kendi anlayışımızı […]

Özgürlüğe Giden Yol

Olaylara daha geniş bir açıdan baktığımızda aslında yaşamda hiçbir karşıtlık olmadığını anlarız. Tüm zıtlar bir bütüne aittir. Sadece bir tarafla özdeşleştiğimizden çatışma yaşarız. Gautam Buda’dan beri pek çok mistik, özdeşleşmenin acı çekmeye neden olduğunu, özdeşleşmeyi kırmanın ise gerçek kurtuluş olduğunu söyler. Doğal olarak pek çok şeyle özdeşleşiriz: İşimizle, ilişkimizle, ülkemizle, inancımızla, etnik grubumuzla ve en […]

Dizimden sonra hiçbir değişim olmazsa?

Kişisel dönüşüm, insanın kendisi ve yaşamıyla ilgili anlayış ve bilincinin gelişme sürecidir. Bazen yaşamımızda bir şeyin değişmesini ne kadar çok istersek, değişim o kadar zor olur. Bu da yaşadığımız şeyin nedenini tam olarak anlamadığımızı gösterir, çünkü anladığımız anda kurtulmak istediğimiz alışkanlığımız, davranışımız, durumu değiştirme arzumuz yok olur ve bu noktada değişim kendiliğinden gerçekleşir. Biz yapmayız. […]

Nesneler, Duygular ve Soyut kavramlarla dizim

Bazen terapist dizime soyut bir kavramın temsilcisini dahil eder. Örneğin, temsilci bir ülkeyi, Tanrıyı, ölümü, kaderi, savaşı, hastalığı temsil etmek için seçilebilir. Hatta bazen dizim bu şekilde başlar. Örneğin amansız bir hastalık söz konusu olduğunda ölümü temsi-len biri seçilebilir. Alkolizm gibi sorunları veya korku gibi duyguları da bu şekilde temsil edebiliriz. Bu durumlarda özellikle dikkat […]

Yine Putin gelmeden önce bir şeyler oldu

Yine Putin gelmeden önce bir şeyler oldu, tesadüf.. Libya’da şu gerçeği açığa kavuşturalım. Sirte, 2-3 saat içerisinde Hafter güçlerinin kontrolüne geçti. Çünkü UMH içerisindeki selefi grup ihanet ederek Hafter tarafına geçti ve şehirdeki uyuyan hücreler içeriden saldırıya geçti. UMH şehirden çekilerek ‘çatışmaların önüne geçtiğini’ açıkladı. Çok da şaşılacak bir durum değil aslında burada yaşananlar. İhanetler, […]

Açık Kadınlar

Sosyal medyada, açılıp saçılmak (teberruc) nedir? TEBERRUC : Kadının, doğuştan gelen (tabii) ve edinilen (sun’i) güzelliklerini uygun olmayan yerlerde kasıtlı olarak göstermesi; bunun için çaba sarfetmesi anlamında bir Kur’ân terimidir. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah’a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev […]

Kariyerim

Lisede okul birincisiydim. Ne dersane gördüm ne özel hoca. Her gün 10 km yürüdüm okula gitmek için. Soğukta ne adamakıllı mont ne de ayakkabı vardı. Üniversiteyi ilk yılımda kazandım. Yoksulluk diz boyu. Kayıta trenle gitmek için borç aldık. Okul bitti atandım. Kpss ye de evde çalıştım. 6 yıl kamu görevlisiydim şimdi terörist! Önce fakirdim sonra […]