Kadınların tek başına 90 km yol gitmesi

Bugün, 90km’den uzak bir mesafeyi kadının yanında mahremi olan bir erkek bulunmadan gitmesi (mesele araba kullanması değil bakın, mahremi olması) konusunda insanlar -benim görebildiğim kadarıyla- şu 6 görüşe ayrılmaktalar:

1-Hz. Peygamber’den rivayet edilen sahih hadislerde 90 km’ye tekabül edecek sürelik bir yola, kadının mahremsiz gitmesi yasaklanmış. Bu yüzden eğer kadınsam o mesafeyi mahremsiz gitmem; erkeksem hanımımı, kızımı, kardeşimi o mesafeye yalnız göndermem, ben getirir götürürüm.

2-Hz. Peygamber böyle buyurmuş, bu muhakkak böyledir de, ancak benim imkanlarım elvermiyor, ben bu hükmü uygulayamıyorum. Uygulayanlara saygı duyuyor, kendimi bu noktada eksik kabul ediyorum.

3-Bunlar taabbudî değil talîlî hükümlerdir. Niçin söylendiğine bakarız. Hz.Peygamber bunu söylediğinde 90km yol 3 gün sürüyordu. Bugün artık bu mesafeyi kısa bir sürede güven içerisinde gidebilme imkanı var.Ancak emniyeti tehdit eden bir durum olursa hüküm tekrar uygulanmalıdır.

4-Hadisler uydurmadır. Kur’an’da böyle bir hüküm yok. O yüzden böyle bir şey yok. Kadınlar pekala tek başına yolculuk yapabilirler.,

5-Bu hükmü ilk kez duyanlar. Hadisten vs. habersizlerdir bu gruptakiler. Hocanın bunu kadın düşmanlığından dolayı kendisinin ortaya attığını düşünürler. Bunları da iki kısma ayırıyorum:

5a-Bunun hocanın kendi söylediği bir şey olmadığını öğrendiğinde, ilk 3’ten birinde yerini alacak olanlar. Bunlara doğruyu anlatmanın bir faydası olabilir, ancak gerçekten azınlıktadırlar. Belki de böyle birileri yoktur, benim kendi vehmim bile olabilirler.

5b-Sen ne yaparsan yap kabul etmeyecek olanlar. “yha 1500 sene öncesinin hükümleriyle mi hareket edicz .s” diyenler. Bunların derdi İslam’la aslına bakarsanız. Onlara Heidegger’in şu meşhur sözünü söylüyoruz:

6-Kendi bu dinin inananı olmadığı halde kendince bulduğu açık noktaları değerlendirme derdinde olanlar. Onlarla muhatap olurken necip milletimizin çoğunun itikadda mezhebi olan Maturîdîliğin, kafirlerin önce inanmakla mükellef olduğu, ibadetlerini yerine getirmedikleri için ayrıca cezaya çarptırılmayacakları, yalnızca(!) küfürlerinin cezasını görecekleri görüşünü hatırlatıp, bu konulara girmelerine gerek olmadığını söylüyoruz.

Güncelleme: 25 Kasım 2019 — 23:44
avatar
  Abone ol  
Bildir