Şeyh Cemaleddin Afgani

Cemaleddini Afgani kimdir? Bu flood’u Okuyun Rt yapın. Rt ve Yorumlarınız ile sizde katkıda bulunun.

Sevgili kardeşlerim! Biz Müslümanların çok uyanık olması gerekmektedir. Zira tarihten günümüze kadar din tahrifçileri boş durmamaktadır. İslam’ı bozmak için kollarını sıvamaktadır.

Bizler özellikle bu din tahrifçilerinin kim olduklarını iyi bileceğiz ki, günümüzde onların fikirleri ile dirilnlere fırsat vermeyelim. Çünkü bizler susarsak, hem Neslimizi yozlaştırırlar, hemde bizlere düşman bir nesil meydana getirirler.

Bizde istedik ki, bu flood’da bunlardan bir tanesine değinelim. Oda Cemaleddini Afganidir. Çünkü Müslümanların bu şahsı tanımasında fikirlerini bilmesinde yarar var. Zira fikirleri bilinmezse bunlar ile mücadele sakıt kalır.

Hazır iseniz, şöyle bir girişi yapalım inşallah. Bide bu yazdığımız floodları BEĞENİP RT yaparsanız, çoğu kişiye ulaşır ve bunların fitnesinden az zarar görür.

image

Öncelikle kardeşlerim, Cemaleddini Afgani 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır.

Esedabad, da dünya ya gelmiştir. Afganistan’ın doğusunda, Kuner’ın merkezi olan şehir. Peç ve Kunar nehirleri arasında, oldukça dağlık bir bölgede yer alan kent Pakistan sınırına yaklaşık 10 km. uzaklıktadır.

Kentin doğusunda yer alan Nava Geçidi, Hayber Geçidi’nden sonra ülkenin kuzeyindeki dağlık Pakistan sınırındaki en önemli geçittir.

19. yüzyıl fikir ve siyaset insanlarından biri olan Cemaleddini Afgani İslami modernizmin kurucularından ve ümmet parçalamak isteyen Ajanlardan biridir.

Cemaleddini Afgani’nin Kitapları: L’Islam et la Science: Conférence faite à la Sorbonne le 29 mars 1883 dir.

Cemaleddini Afgani Sultan Aziz zamanında Türkiye’ye gelmiştir. Darul Fununda bir konferans vermiştir. Peygamberliği zanaata benzetmiştir. Tıpkı bir meslek gibi görmüştür. Yani sonradan elde edilen bir meslek gibi anlatmıştır.

Cemaleddini Afgani’nin Peygamberler ile ilgili sapık fikirlerinden dolayı bir münakaşa çıkmıştır. Ve kendisi Türkiye’den kaçmıştır.

Hatta Cemaleddini Afgani Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk da yaptı. Böylesine karanlık bir adamdır.

Cemaleddini Afgani dinine vatanına ihanet edip İngilizler ile işbirliği yapıp, ayrıca çok zengin olmuştur. Hatta şunuda söylemek de fayda var. Günümüz Reformistlerin de fikir Babasıdır.

Cemaleddini Afgani Ayrıca Irkçılık yapan birisidir. İslam Aleminin geri kalması milliyetçiliği ihmal ettiği içindir diyor. Ve gittiği her yere fitne fesat ve fücur götürmüştür.

Cemaleddini Afgani aynı zamanda şöyle demektedir. Her kavim Ayrı ayrı varlığını terakki etsin. Sonra birleşsin. Yani amacı kısaca şudur. Böl parçala ve yut. İşte bu denli kirli oyunların bir parçasıdır.

Sultan Abdulhamid: Cemaleddini Afganiyi çağırır. Afgani kendisine öyle bir rol biçmişki kibrinden gözü görmemektedir. Sanıyor ki, Sultan Abdulhamid kendisini taltif edecek. Alel acele Esedabad’dan istanbula geldi.

Esedabad’da bir çanta unuttu. Ev sahibi olan kendisi gibi Şii olan birisi Bunun unuttuğu çantayı karıştırdı sağa sola yazdığı mektupların sureti çıktı. Bir mektup gözüne ilişti, Mısır daki Abduh’a yazıyor. Ve şöyle yazmış bu dinin başını kendi kılıcı ile vuracağım.

Bu olaydan sonra Sultan Abdulhamid Cemaleddini Afganiyi hapsetti. Afganiyi Nişantaşında bir konağa hapsetti. Kapısına ikitane inzibat dikti ve dışarısı ile olan irtibatını kesti. Ve orada öldü.

Cemaleddini Afgani İstnbulda gömüldü. Lakin bazı Afganlı Müslümanlar bunun iç yüzünü bilmediklerinden gelip kemiklerini alıp, Afganistana götürdüler. Mezarı Kabilde dir.

Cemaleddini Afgani Öyle karanlık birisiki bakın, Prof. M. Kaya Bilgegil, Ziya Paşa isimli kitabında, Efgani, her mason gibi İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır diyor.

İşte masonluk belgesi

Cemaleddini Afgani Mason idi. Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

Aynı zamanda Çok önemli bir kaynak olan Sicilli Osmanide Efgani’nin İranlı bir Şii olduğu belirtilmektedir. Afgani’nin tüm sapık fikirleri günümüzde hala devam etmektedir.

Cemaleddini Afgani’nin bir tehlikeli yönü daha vardı. Oda şudur Hem muharrir hem de hatip bir kişi idi. İşte böylelikle tüm sapık fikirlerini yaymak için kitleleri etkileyebiliyordu.

Efgani, Mısır’daki İskoç locasından kovulmuşsa da, kendisi bizzat mason locası kurmuş, çömezleri bu locaya girmiştir. Edward Brown, Efgani’nin özel mason eldiveni ile bir resmini neşretmiştir.

Efgani, hem Türkçü, hem İslamcı görünmeyi başarmıştır. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, A. Agayef hep Efgani’den destek görmüştür.

Cemaleddini Afgani aynı zamanda, Mısırda da Arap ırkçısıdır. (Arap ırkının sınırını belirleyecek ölçü din ve mezhep değil, Araplık ölçüsüdür) demiştir. Nereden baksanız her fiili ile İslam’a zarar vermiştir.

Mısırlı Edip İshak, EdDürer kitabında, Efgani’nin Kahire mason locası başkanı olduğunu yazmaktadır. 1960’da Fransa’da basılan, Les franco-maçons kitabının 127 sayfasında da, (Mısır’da kurulan mason localarının başına Cemaleddin Efgani ve ondan sonra Muhammed Abduh getirildi.

Bunlar, Müslümanlar arasında masonluğun yayılmasına çok yardım ettiler) deniyor. Kitabın bu sayfasında, İslam ülkelerinden, hoca görünümlü, sarıklı birinin mason locası başkanlık elbisesiyle büyük bir resmi de vardır.

Sevgili kardeşlerim! Buraya kadar sizlere kısaca Cemaleddini Afgani’yi tanıttık. Özellikle bu gibi sapıkları tanıyın ki, nasıl bir fitne yaptıklarının farkında olun istedik.

Bir sonraki flood’umuzda Cemaleddini Afgani’nin ayrıca sapık fikirlerine geniş yer vereceğiz. Özellikle sizden istediğim şudur. Bu flood’u paylaşın kime ulaşıp, okursa bu onun için faydalı olur. Bir kişiyi dahi kazansak, kayıp değil kazançtır.

Güncelleme: 25 Kasım 2019 — 23:44
avatar
  Abone ol  
Bildir