Wekil Mustafayev

Wekil Mustafa ve Kurdistan’a Sor-1
 • 19 Nisan’da hayata veda eden Kızıl Kürdistan Başkanı Wekil Mustafa’nın yaşamı ve mücadelesi ile ilgili bir yazı kaleme alacağımızı söylemiştik.

 • Wekil Mustafa’nın yaşamı, mücadelesi ve Kurdistan’a Sor ile ilgili topladığımız bilgileri üç bölüm halinde yayınlayacağız.

  Wekil Mustafa Kimdir

  “Wekil Mustafa bir fenomen, pratik zekaya sahip bir eylem adamıdır”

 • “Kendisini sevdirmek, kim ne söyler türünde kaygıları ve dertleri yoktu. Bir eylem adamı olsa da tarihe merakı olan bir araştırmacıydı aynı zamanda. “Kafkasya Kürdistan’ı” adıyla yazdığı kitap aslında bir bütün olarak Kürdistan tarihidir”.
 • Wekil Mustafa 1938 yılında Özbekikstan’ın Semerkant şehrinde doğdu. Celali aşiretinin Qaraçori koluna mensup. Aşiret Doğu ve Kuzey Kürdistan ile Kafkasya’ya kadar uzanan bir alanda yerleşik olarak yaşıyor. Qaraçoriler bu gün de Rusya, Kazakistan, ve Naxçıvan’da yaşıyorlar.
 • Kafkasları bir anlamda yayla olarak kullandıklarını söyleyebiliriz.

  Kızıl Kürdistan Neresi?

  Kurdistan’a Sor Kürdlerin ezeli toprağıdır. Diyarbakır-Duhok ne kadar Kürdistan’sa Laçin-Kevnbajer de o kadar Kürdistan’dır.

 • Yani Kurdistan dört parça değil 5 parçadır. Ancak bu parça genel Kürdistan toprağından kopuktur. Araya Naxçıvan ve Ermenistan toprakları giriyor.
 • Rusların Kafkaslardan güney ve güney-batıya yöneldiği 1801-1828 yılları arasında Rus Çarlığı tarafından işgal edilmiştir. Hepsi bu. Yani Kürdler herhangi bir yerden buralara gelmemiş, yerleştirilmemiştir. Buranın ezeli yerli halkıdır.
 • 1921 yılında Azerbeycan’a bağlı olarak Kurulan Kurdistan’a Sor, Karıkışlak-Kevnbajer, Kubadli, Koturlu, Kürdhaci ve Murathanlı olmak üzere altı ilçeden oluşuyordu. Kuruluş sürecinde toplam nüfus 50 bin civarındadır.
 • Lenin’in ölümünden sonra Sovyetlerin başına geçen Stalin tarafından 8 Nisan 1929 yılında feshedilmiş.1937’den sonra da Kürtler Kafkafs ülkelerinden Kazakistan ve Ortaasya ülkelerine sürgün edilmiştir.
 • Sürgünden bir yıl sonra doğan Wekil Mustafa 17 yaşında iken Kızıl orduya katılır. Zorunlu askerlik sürecini tamamladıktan sonra Kırgızistan’da Hukuk eğitimine başlar ve 1967 yılında eğitimini tamamlar.
 • Aynı yıl Kırgısiztan’ın Oş bölgesinde “Ağır Cinayetler Araştırma Şefliğine” atanır. Bir süre sonra aynı bölgeden yerel meclise seçilir.
 • Wekil Mustafa’nın ilk devrimci eylemi bir yolsuzluk-hırsızlık olayı nedeniyle Sovyet KP Merkez Komite 1. Sekreteri Usabaliyev’in akrabalarına dava açması ve bunu kamuoyunda taşımasıdır.
 • Merkez Komite sekreterini karşısına almak, boynuna idam ipini geçirmek gibi bir şeydi o zamanlar. Wekil Mustafa bu idam ipini atlatıyor, ancak Kırgızistan’dan sürgün edilmekten kurtulamıyor.
 • 1980’de tekrar Özbekistan’a dönüyor. Karakalkap Özerk bölgesinin ağır cinayetler masası başkanlığı görevine atanıyor. Buna Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı da diyebiliriz.
 • Aynı görevle 1981 yılında Azerbeycan’a gönderiliyor. Naxçıvan Ağır Cinayetler araştırma başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Kürd ve Kürdistan sorunlarıyla da tanışmış oluyor.
 • 1985’ten sonra başlayan “Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılandırma) süreci Sovyet blokunda alt üstlere sebep oluyor. 1988 yılı içinde Azeriler Ermenileri, Ermeniler de Azerileri kendi topraklarından kovuyor.
 • Böylece 20 bin Müslüman Kürd Ermenistan’ı terk etmek zorunda kalıyor. Ancak birleşik halde ve tümüne yakını Kürd olan Elegez bölgesinde 12 Êzidi Kürd Köyü kalıyor. Bununla birlikte dağınık halde başkaca köyler de kalıyor.
 • Gelecek garantisi olmayan Müslüman Kürdler Kazakistan, Gürcistan ve Azerbeycan’a kaçıyorlar.
 • 1990’da tüm halkların kendi ülkelerine dönüşüne izin veriliyor, Ancak Kürdlere bu hak tanınmıyor. Kürdlerin de kendi ülkeleri olan Kurdistan’a Sor’a dönmeleri için Wekil Mustafa öncülüğünde “Yekbun” adıyla bir örgüt kuruluyor.
 • Tam da o arada “Dağlık Karabağ sorunu çıkıyor. Dağlık Karabağ o tarihlerde Azerbeycan sınırları içinde bulunuyordu. Kurdistan’a Sor ise Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir kesit oluşturuyordu.
 • Dağlık Karabağ’ı ilhak etmek isteyen Ermeniler Laçin üzerinden Azerbeycan’a saldırmaya başladılar.

  Azerbeycan-Ermenistan arasındaki savaş Kurdistan’a Sor üzerinden yürütülüyordu. Binlerce yıllık Kürd yurdu, yakılıp yıkılıyor, ancak dünya buna sessiz kalıyordu.

  Wekil Mustafa…

Güncelleme: 25 Kasım 2019 — 23:43
avatar
  Abone ol  
Bildir