Zorlu Enerji Grubu

#zoren
Özelinde sorulan soruya cevap aramaya çalıştık;
#flood

Şirkete dair ön bilgi;
1085 mw kurulu güç kapasitesine sahip olan şirket kurulu gücü arttırma hedef planları kapsamında faliyetlerini arttırmaya devam etmektedir..

Türkiye’nin en büyük jeotermal enerji santraline sahip olan şirketin bu alanda %25 lik pazar hakimiyeti bulunmaktadır..
Bu alandaki kurulu gücü 305 mw olan Şirketin kurulu gücü 500+ mw arttırma hedef planları bulunmaktadır..

Şirket elektrik dağıtım hizmeti alanında 2017 yılında Osmangazi elektrik dağıtım ve satış faliyetine başladığı görülmektedir..

Osmangazi Türkiye elektrik tüketiminin %4 lük payını içerisinde barındırmaktadır..
Şirketin elektrikli otomobillerin şarz istasyonlarına ilişkin çalışmaları da bulunmaktadır..

Şirketin iştigal faliyetleri içerisinde; enerji santrallerinin işletme ve bakım faliyeti hizmeti de bulunmaktadır..
Şirket aynı Zaman’da Trakya ve Gaziantep bölgelerinde doğalgaz dağıtım faliyetinde bulunmaktadır..

Güneş paneli alanında da faliyet gösteren şirketin ABD merkezli first solar enerji (http://firstsolar.com/en-EMEA/ ) şirketiyle 26 bölge ülkesini kapsayan tek yetkili distribütörlük anlaşması bulunmaktadır..

ABD merkezli şirketin Hedef plan kapsamında Türkiye’de güneş panel fabrikası kurma planı da bulunmaktadır..
Ancak ülkemizde yerli teşvikler sonucunda pek çok irili ufaklı güneş panel üretim fabrikaları bulunmaktadır..

Şirket zorlu enerjinin bu alandaki kurulu gücünü 1000 mw a çıkarması dahilinde fabrikayı kuracağını belirtmek gerekiyor..

Şirkete dair genel bir bilgilendirmeden sonra finansalları açısından inceleme yapacak olursak;
Şirket net işletme sermaye açığı sorunu bulunmaktadır..
Borçların öz kaynaklara olan oranı açısından bakıldığında öz kaynakların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir..

2016 yılından bu yana duran varlıklar kaleminde 2 katı seviyesinde bir artışın olması şirketin borçlanma suretiyle yatırımlar yaptığını göstermektedir..
Enerji ihtiyacının önemli bir yekün teşkil ettiği bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu durumu normal karşılamak gerekiyor..

Net işletme sermayesini azaltan ana nedenler arasında duran varlık yatırımlarının olduğunu belirtmek gerekiyor..

Uzun vadeli yatırımların özellikle döviz kredisi ile fonlanmış olması gerçeği kur arttıkça net aktif değerin dibe vurması şeklinde yansıdığını belirtmek gerekiyor..

Finansal kaldıraç oranı oldukça yüksek seviyede olan şirketin zayıf likiditesi gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli yatırımların finansmanında rahat sermaye desteği verebilir yapıdan oldukça uzak olduğunu belirtmek gerekiyor..

Şirket öz sermayeyi finanse edebilmek adına 2017 yılında %166 oranında bedelli sermaye artışı yaptığı görülmektedir..

Şirket kısa vadeli borçların yeniden finansmanı amacıyla diğer borçlanma seçeneklerini de kullanmaktadır..
Zorlu grubu iştiraki olması nedeniyle borçlanmaktan çekinmeyen bir şirket olduğunu belirtmek gerekiyor..

Şirketin yakın zamanda 600 milyon TL düzeyinde tahvil ihracına ilişkin onay aldığını görmekteyiz..
İtfa edilmesi gereken tahvil ve diğer borçlanma araçlarına bakıldığında;
1 ekim :100 milyon TL kira sertifikası,
31 ekim :110 milyon TL ve
5 aralık : 95 milyon TL tahvil itfası..

Tahvil ihraçları sermaye piyasalarına şirketin iyi durumda olduğu ve yönetimin borçlanmadan korkmadığı şeklinde pozitif bir sinyal vermektedir..
Şirketin ödünç para ihtiyacı tahvil seçeneği ile sağlanmaktadır..
Bedelli sermaye artışı suretiyle fon ihtiyacı sağlıklı gözükmemekte..

Bedelli olur mu sorusuna cevap verecek olursak;
Defter değeri 0.94 TL olan şirketin Hisse senedi fiyatının 1.22 TL oluşu ve nominal değer olan 1 TL Den %22 yukarıda oluşu olası bir bedellinin şirket adına uygun bir seçenek olmadığını göstermektedir..

Zira olası bir bedelli sermaye artışı için hisse fiyatının daha yukarıda olması şirketin elde edeceği yüksek fon anlamında isabetli olurdu..
Yeterince zararda olan şirket yatırımcılarından ek fon seçeneği beklenen faydayı vermeyecektir..

Güncelleme: 25 Kasım 2019 — 23:44
avatar
  Abone ol  
Bildir